Početak / Maskenbali / Maskenbal 2014

Maskenbal 2014

1. ožujka 2014.

I ove godine održao se veliki humanitarni maskenbal u zadarskom Arsenalu.
Ova hvalevrijedna akcija ostvarena je iznimnim zalaganjem zadarske rotarijanke dr. Nikoline Basioli koja je željela senzibilizirati javnost prema osobama s invaliditetom. Prihod maskenbala je namijenjen Udruzi slijepih i slabovidnih osoba Zadarske županije.
Za zabavu na maskenbalu bili su zaduženi Zaratino Band i DJ Domagoj.